Vi har flyttat till vår nya lokal på Kosterögatan 9 i Malmö (Östra Hamnen).

Under ett års tid har vi anpassat en lokal för vår räkning och nu har

vi äntligen flyttat in.

Vi gör i och med detta en rad förbättringar för vår framtida expansion.

Vi säkerställer en stabil logistik och effektiv produktion  med en total verkstadsyta

på 2 200 kvm. För att nämna någraeffektiviseringar har vi installerat ett central skäremulsionssystem.

Tempererat och vibrationssäkrat mätrum för våra koordinatmätmaskiner.

Travers och lyftkapcitet genomgående i hela produktionen.

Större yta.

 

Okuma LB4000EXII MY
22 March 2018
Under mars månad så tog vi vår nya svarv Okuma LB4000EX II MY i drift i vår nya anläggning. Att äntligen få ta den i bruk känns bra och den kommer att avlasta produktion efterhand. Bestyckning går...
Expansion och flytt!
17 March 2018
Vi har flyttat till vår nya lokal på Kosterögatan 9 i Malmö (Östra Hamnen). Under ett års tid har vi anpassat en lokal för vår räkning och nu har vi äntligen flyttat in.
Vi ställer ut på Elmia Subcontractor och ni finner oss i A-hallen A09:30.

Brochure


Besöksadress:   Kosterögatan 9  |  SE-211 24 Malmö  |  Sweden                                                           Leveransadress:   Öckerögatan 10  |  SE-211 24 Malmö  |  Sweden                                                     Telefon:  +46 40-22 25 65  |  info@svarvmekano.se


Svarvmekano i Malmö AB