Vi har idag tillsvidareanställt Florin Solyom som kvalitetstekniker.

Florin kommer att arbeta med företagets kvalitetsfrågor och driva projekt

kring införandet av ISO 9001:2008.

Florin kommer också att arbeta med det dagliga kvalitetsarbetet och hantering

i verkstaden som kan sammanfattas i följande område.

* Löpande kvalitetskontroll i produktionen.

* Första bit- och slutkontroll inkl. uppmätning, märkning och dokumentation.

* Ansvarig för för kalibreringshantering.

* Ansvarig för avvikelse- och reklamationshantering.

* Arbeta som stöd i hantering kring verkstadsförråd.

Nyheter

Expansion och flytt!
17 mars 2018
Vi har flyttat till vår nya lokal på Kosterögatan 9 i Malmö (Östra Hamnen). Under ett års tid har vi anpassat en lokal för vår räkning och nu har vi äntligen flyttat in.
Vi ställer ut på Elmia Subcontractor och ni finner oss i A-hallen A09:30.
Vi har beslutatat att krafitgt höja vår vår maskinbetjäning med hjälp av robotteknik. De första delarna i dessa investeringar består i att bestycka en av våra Okuma LU3000EX svarvar med en KUKA...

Besöksadress:   Kosterögatan 9  |  SE-211 24 Malmö  |  Sweden                                                           Leveransadress:   Öckerögatan 10  |  SE-211 24 Malmö  |  Sweden                                                     Telefon:  +46 40-22 25 65  |  info@svarvmekano.se


Svarvmekano i Malmö AB